Elavhõbeda hoiatus

Hoiatus: Luminofoorlambid sisaldavad Elavhõbedat. Ohutu käitlemise protseduuride, juhusliku purunemise korral võetavad meetmed ning kõrvaldamise ja ringlussevõtu võimalused; palun kliki siia. Kõrvaldage või taaskasutage vastavalt kehtivatele seadustele.

Elavhõbe elavhõbe
Ei mingit prügi elavhõbedat
Elavhõbeda taaskasutamine